Khotbah Natal Dan Tahun Baru Beritakan Kasih Kristus Kepada Dunia
Abril 22, 2018
Yunus Laukapitang

Metrics

  • Eye Icon 1489 views
  • Download Icon 1234 downloads
Metrics Icon 1489 views  //  1234 downloads
Khotbah Natal Dan Tahun Baru Beritakan Kasih Kristus Kepada Dunia Image
Abstract

Buku khotbah khusus natal ini saya persembahkan bagi kemuliaan Allah. Kenangan pelayanan yang dapat saya berikan sekiranya dapat memberi berkat rohani bagi jemaat Tuhan untuk dapat bergerak ber-sama menyatakan kasih Kristus yang rela berkorban, penuh dengan kerendahan hati, masuk dalam realita dunia yang pe-nuh dosa dan ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa untuk mewujudkan karya keselamatan bagi manusia berdosa.

Full text
Show more arrow
 

Metrics

  • Eye Icon 1489 views
  • Download Icon 1234 downloads
Metrics Icon 1489 views  //  1234 downloads