Khotbah Natal Dan Tahun Baru Beritakan Kasih Kristus Kepada Dunia

Yunus Laukapitang

Unduh teks lengkap
(Bahasa Indonesia, 8 pages)

Abstrak

Buku khotbah khusus natal ini saya persembahkan bagi kemuliaan Allah. Kenangan pelayanan yang dapat saya berikan sekiranya dapat memberi berkat rohani bagi jemaat Tuhan untuk dapat bergerak ber-sama menyatakan kasih Kristus yang rela berkorban, penuh dengan kerendahan hati, masuk dalam realita dunia yang pe-nuh dosa dan ketaatan mutlak kepada kehendak Bapa untuk mewujudkan karya keselamatan bagi manusia berdosa.

Metrik

  • 301 kali dilihat
  • 254 kali diunduh

Penerbit

Sekolah Tinggi Theologia Jaffray Makassar

Sekolah Tinggi Theologia Jaffray (STT Jaffray) merupakan perguruan tinggi teologi yang terdapat d... tampilkan semua